Επίσκεψη από την Micromilk

Στις 12 Ιουνίου υποδεχθήκαμε στην Θεσσαλονίκη τον Elio Paioni Lucini, Γαλακτολόγο, Διευθυντή της εταιρείας Micromilk Srl, και μαζί επισκεφθήκαμε πελάτες μας. Η Micromilk είναι μια Ιταλική εταιρεία που εξειδικεύεται στην παραγωγή και εμπορία οξυγαλακτικών βακτηρίων. Κύριος στόχος της είναι να προσφέρει προϊόντα που μπορούν να προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία, συνέπεια και ποιότητα στη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η δύναμή της στον τομέα των συστατικών προέρχεται από μια αποδεδειγμένη εμπειρία στην τεχνολογία ζύμωσης και από μια μεγάλη εμπειρία στη μικροβιολογία και την ενζυμολογία. Η έρευνα στον τομέα των οξυγαλακτικών καλλιεργειών επικεντρώνεται στην απομόνωση και χαρακτηρισμό νέων στελεχών ικανών να αναπτύξουν το άρωμα τυριού, αλλάζοντας την συνοχή του τυριού, βελτιώνοντας τα καρυκεύματα και τις προβιοτικές ιδιότητες.