Γαλακτοδοχείο Ανοξείδωτο 10L & 40L

Γαλακτοδοχείο Ανοξείδωτο 10L & 40L