Βραστήρας – Παστεριωτήρας

Πολυ-Βραστήρας-Παστεριωτήρας

Κλειστού τύπου με τρία εσωτερικά τοιχώματα που γεμίζουν με νερό μία φορά μόνο, με το 4% του περιεχομένου, δηλ αν έχουμε 100λίτρα γάλα, 4 λίτρα νερό αρκεί. Το νερό μένει μόνιμα στον βραστήρα και η ψύξη επιτυγχάνεται με έναν εναλλάκτη θερμότητας. Ως αποτέλεσμα: γρήγορο βράσιμο, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, λιγότερη κατανάλωση νερού. Υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου για διάφορα προγράμματα και σύνδεση με εκτυπωτή και ρυθμιστής της ταχύτητας του αναδευτήρα. Με το κλειστό σύστημα μπορεί κανεις να φτάσει στους 100oC και να παστεριώσει το γάλα και να παράγει τυρί και γάλα.

Χωρητικότητες από 50 ως 1000L.
Σταθερή βάση με μηχανισμό κλίσης

380V.