Η εταιρεία Αριστομένης Δ. Φίκας & ΣΙΑ ΑΕ στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ενισχύει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, διοργανώνει δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για νέους και παράλληλα, επιδεικνύει έντονη οικολογική συνείδηση συμμετέχοντας σε δράσεις ανακύκλωσης.