Αποστακτικές Συσκευές

Αυτόματη Αποστακτική Συσκευή

Αυτόματη Αποστακτική Συσκευή

Συσκευή για την παραγωγή αποσταγμένου νερού με αγωγιμότητα κάτω από 2.3μS/cm σε 20°C, εξ ολοκλήρου φτιαγμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.

Συμπεριλαμβάνονται βάση για στερέωση στον τοίχο, σωλήνες για τροφοδοσία νερού και εκκένωση της δεξαμενής.

Αποδοτική κατανάλωση ενέργειας εξαιτίας της χρήσης κρύου νερού που θερμαίνεται στους 80oC.