Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή πείρα για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων και συσκευών που διαθέτει στους πελάτες της. Η διαδικασία της επισκευής / συντήρησης λαμβάνει χώρα, κατά κανόνα, στο εργαστήριο της εταιρείας, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις, γίνεται επιτόπια επισκευή / συντήρηση στην έδρα του πελάτη.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής στην εταιρεία μας το όργανο / μηχάνημα αποστέλλεται στον κατασκευαστή οίκο του εξωτερικού, ύστερα από απόφαση του γενικού διευθυντή της οποίας προηγείται επικοινωνία με τον πελάτη και προκοστολόγηση του έργου. Η αποστολή συνοδεύεται πάντοτε από αναφορά εργασιών της εταιρείας προς τον οίκο του εξωτερικού.

Μετά το πέρας των εργασιών συντάσσεται αναφορά εργασιών προς ενημέρωση του πελάτη.

Όλες οι οι συσκευές καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους και για αυτές η εταιρεία μας διαθέτει για άμεση παράδοση μεγάλο στοκ από τα γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα που χρειάζονται.

Με την αγορά νέων συσκευών παρέχουμε επίσης υπηρεσίες εγκατάστασης και εκπαίδευσης .