Τυροπυτιές – Τυρομαγιές

Περισσότερες Πληροφορίες

Το εργοστάσιο διαθέτει πιστοποιητικό ISO, HACCP, GMO-free καθώς και πιστοποιητικό για βιολογικά τυριά.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.hundsbichler.com

Αποκλειστικότητα

Αποκλειστικός διανομέας για Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια:
Αριστομένης Δ. Φίκας και ΣΙΑ Α.Ε.