Καλλιέργειες Μικροοργανισμών

Καλλιέργειες Φέτας, Λευκού Τυριού, Τελεμέ κτλ

Καλλιέργειες Φέτας, Λευκού Τυριού, Τελεμέ κτλ
Καλλιέργειες Φέτας, Λευκού Τυριού, Τελεμέ κτλ
TBM B Συνδυασμοί μεσόφιλων και θερμόφιλων μικροοργανισμών
1,2,3,4
TBM N Συνδυασμοί μεσόφιλων και θερμόφιλων μικροοργανισμών
TBM E
3A Συνδυασμοί μεσόφιλων μικροοργανισμών
3B

Καλλιέργειες Γιαούρτης

Καλλιέργειες Γιαούρτης
Καλλιέργειες Γιαούρτης
ΓΙΑΟΥΡΤΙ 1 Συνδυασμοί θερμόφιλων μικροοργανισμών για ελληνικό παραδοσιακό γιαούρτι
ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2 Συνδυασμοί θερμόφιλων μικροοργανισμών για γιαούρτι στραγγιστό ευρωπαϊκού τύπου
YBD Συνδυασμοί θερμόφιλων μικροοργανισμών για επιδόρπιο, έδεσμα

Καλλιέργειες Σκληρών Τυριών

Καλλιέργειες Σκληρών Τυριών
Καλλιέργειες Σκληρών Τυριών
Κασέρι ΤΒ
Κεφαλοτύρι TBC
Γραβιέρα GR
Mozzarella T

Καλλιέργειες προπιονικές PR-1

Καλλιέργειες Βιοπροστασίας ενάντια στις Ζύμες και Μούχλες

Καλλιέργειες Βιοπροστασίας ενάντια στις Ζύμες και Μούχλες
Καλλιέργειες Βιοπροστασίας ενάντια στις Ζύμες και Μούχλες

Η βασική λειτουργία των καλλιεργειών βιοπροστασίας είναι ο έλεγχος της ανάπτυξης των ζυμών και των μυκήτων. Η προστατευτική καλλιέργεια αποτελείται από φυσικά στελέχη μικροοργανισμών τα οποία δεν έχουν υποστεί οποιασδήποτε μορφής γενετική τροποποίηση όπως ορίζεται από Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/18/EC. Η επιλογή τους γίνεται από ένα μεγάλο πλήθος μικροβιακών στελεχών με κριτήριο την τεχνολογική τους ποιότητα.

Ευεργετικά αποτελέσματα από τη χρήση τους
– Έλεγχος της ανάπτυξης των ζυμών και των μυκήτων
– Απουσία προβλημάτων επισήμανσης (μπορεί να αναφερθεί ως καλλιέργεια)
– Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του προϊόντος
– Εναλλακτική λύση στις χημικές μεθόδους συντήρησης
– Ευκολία στο χειρισμό
– Μειωμένο κόστος
– Δυνατότητα βελτίωσης της συνεκτικότητας

Καλλιέργειες για Ελιές, Τουρσιά, Πιπεριές

Καλλιέργειες για Ελιές, Τουρσιά, Πιπεριές
Καλλιέργειες για Ελιές, Τουρσιά, Πιπεριές