Τεστ Ελέγχου Παστερίωσης (Φωσφατάσης)

Τεστ Ελέγχου Παστερίωσης (Φωσφατάσης)

Σετ 50 δειγμάτων

test antiviotikon

Τεστ Αντιβιοτικών

α) Γρήγορο 5 λεπτών χωρίς επώαση
Σετ 96 δειγμάτων
Προαιρετικός εξοπλισμός
Μικροπιπέτα 200μL
Ακροφύσια 100μL (1000 τεμ)

β) Αργό 3 ωρών με επώαση
Σετ 100 δειγμάτων
Προαιρετικός εξοπλισμός
Επωαστήρας 10 θέσεων

test igiinis epifanion

Τεστ Υγιεινής Επιφανειών

Σετ 100 δειγμάτων

test mastitidas

Τεστ California Μαστίτιδας Πλήρες

Σετ (Αντιδραστήριο 1L, δίσκος 4θέσεων και υδροβολέας)

test mastitida

Τεστ Μαστίτιδας

Hλεκτρονική συσκευή διάγνωσης μαστίτιδας

elegxos ph

Έλεγχος pH

pΗ-μετρικό χαρτί 5,2-6,7 (200 τεμ)

peroxtesmo

Τεστ Υπεροξειδάσης-Peroxtesmo

Σετ 100 δειγμάτων