Διαγνωστικά Τεστ

Τεστ Ελέγχου Παστερίωσης (Φωσφατάσης - Lactognost)

Τεστ Ελέγχου Παστερίωσης (Φωσφατάσης - Lactognost)

Σετ 100 δειγμάτων
Προαιρετικός εξοπλισμός
Κλίβανος επώασης μικρός
Πιπέτα ογκομετρική 1ml
Δοκιμαστικός σωλήνας 10ml
Ράβδος υάλινη

Τεστ Αντιβιοτικών

Τεστ Αντιβιοτικών

α) Γρήγορο 5 λεπτών χωρίς επώαση
Σετ 96 δειγμάτων
Προαιρετικός εξοπλισμός
Μικροπιπέτα 200μL
Ακροφύσια 100μL (1000 τεμ)

β) Αργό 3 ωρών με επώαση
Σετ 100 δειγμάτων
Προαιρετικός εξοπλισμός
Επωαστήρας 10 θέσεων

Τεστ Υγιεινής Επιφανειών

Τεστ Υγιεινής Επιφανειών

Σετ 100 δειγμάτων

Τεστ California Μαστίτιδας Πλήρες

Τεστ California Μαστίτιδας Πλήρες

Σετ (Αντιδραστήριο 1L, δίσκος 4θέσεων και υδροβολέας)

Τεστ Μαστίτιδας

Τεστ Μαστίτιδας

Hλεκτρονική συσκευή διάγνωσης μαστίτιδας

Έλεγχος pH

Έλεγχος pH

pΗ-μετρικό χαρτί 5,2-6,7 (200 τεμ)

Τεστ Υπεροξειδάσης-Peroxtesmo

Τεστ Υπεροξειδάσης-Peroxtesmo

Σετ 100 δειγμάτων