Δεξαμενές ψύξεως γάλακτος Frigomilk του εργοστασίου FIC, πλήρεις με ανοξείδωτη βάνα, 2 ή 4 αρμεγμάτων, με πληκτρολόγιο πολλαπλών δυνατοτήτων, κατηγορία CLASS BII/  B III (πιστοποίηση ΕΝ13732) με χρόνο ψύξεως σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, με μέση κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 12,55Wh/λίτρο γάλακτος

milkcooler

Τύπος G1

Χωρητικότητες σε λίτρα 100-200-300
Ανοιχτού τύπου (με καπάκι)
Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού
Συμπαγής μονάδα ψύξης
Mε πληκτρολόγιο FIPO-0 Micro-computer

FRIGOMILK G1

milkcooler

Τύπος G4

Χωρητικότητες σε λίτρα 500-650-800-1000-1200-1390-1600-1880
Aνοιχτού τύπου (με καπάκι)
Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού
Συμπαγής μονάδα ψύξης
Mε πληκτρολόγιο FIPO-3 Micro-computer

FRIGOMILK G4

milkcooler

Τύπος G9

Χωρητικότητες σε λίτρα από 2000-24000 λίτρα
Κλειστού τύπου με ανθρωποθυρίδα
Με αυτόματο σύστημα καθαρισμού
Συμπαγής ή απομακρυσμένη μονάδα ψύξης
Mε πληκτρολόγιο FIPO-1 Micro-computer

FRIGOMILK G9

milkcooler

Τύπος G10

Χωρητικότητες σε λίτρα από 1000-1200-1390-1600-1880-2300-2600
Κλειστού τύπου με ανθρωποθυρίδα
Με αυτόματο σύστημα καθαρισμού
Συμπαγής ή απομακρυσμένη μονάδα ψύξης
Mε πληκτρολόγιο FIPO-1 Micro-computer

FRIGOMILK G10