Ηλεκτρόδια

knick

Ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές μπορείτε να αυξήσετε τον χρόνο ζωής ενός ηλεκτροδίου, ενώ ταυτόχρονα να βελτιώσετε την ποιότητα και αξιοπιστία των μετρήσεων.

Χειρισμός
– Τα ηλεκτρόδια πρέπει να ξεπλένονται (όχι να αποθηκεύονται) μετά από κάθε εξέταση με απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό. Δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε απεσταγμένο νερό.
– Ποτέ μην σκουπίζετε ένα ηλεκτρόδιο τρίβοντας το, το τρίψιμο είναι πιθανό να προκαλέσει λανθασμένες ενδείξεις.
– Να το σκουπίζετε απαλά με απορροφητικό χαρτί (χαρτί υγείας), έτσι ώστε να απορροφήσει τα υπολείμματα του εναπομείναντος υγρού.

Συντήρηση – Αποθήκευση
– Τα ηλεκτρόδια πρέπει πάντα να αποθηκεύονται έτσι ώστε το διάφραγμα τους να παραμένει υγρό. Όλα τα ηλεκτρόδια αποθηκεύονται σε διάλυμα χλωριούχο κάλι (KCl), εκτός από τα ηλεκτρόδια double junction τα οποία αποθηκεύονται στον κατάλληλο ηλεκτρολύτη (ανάλογα με τη χρήση τους).
– Για μικρό χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε το ηλεκτρόδιο σε διάλυμα KCI.
– Για μεγάλο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε το ηλεκτρόδιο στην ειδική καλύπτρα που έχει αφού την γεμίσουμε με KCI και στη συνέχεια τη σφραγίσουμε με Parafilm για να μην υπάρχουν απώλειες.
– Τα ηλεκτρόδια δεν πρέπει να αποθηκεύονται ποτέ σε: απιονισμένο ή απεσταγμένο νερό (μειώνεται ο χρόνος ζωής τους), στο δείγμα που μετράμε, σε διαλύτες, υδροχλωρικό οξύ, ρυθμιστικά διαλύματα pH, τα οποία περιέχουν συντηρητικά με υδράργυρο.

Γενικές συμβουλές
– Στα ηλεκτρόδια που έχουν τρύπα αναπλήρωσης να προσέχετε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη του ηλεκτροδίου και να συμπληρώνετε εάν είναι απαραίτητο
– Οι συνδέσεις με καλώδιο pH-μετρου να είναι καθαρές χωρίς υγρασία.
– Εάν το ηλεκτρόδιο χρειάζεται να καθαριστεί με φυσικό τρόπο, χρησιμοποιούμε ένα μαλακό χαρτί (χαρτί υγείας) εμποτισμένο με κάποιο απαλό απορυπαντικό.
– Ελέγχετε κατά διαστήματα το ηλεκτρόδιο για ρωγμές ή άλλες φθορές