Γυάλινα Είδη

Ποτήρια Ζέσεως

Ποτήρια Ζέσεως

Με ρύγχος και διαβάθμιση
DIN 12331
Χαμηλής φόρμας 5 ml – 10000 ml

Κωνικές Φιάλες

Κωνικές Φιάλες

Στενός λαιμός
25 ml 2000 ml
DIN ISO 1773

Φιαλίδια Δειγματοληψίας

Φιαλίδια Δειγματοληψίας

Με διαβάθμιση
DIN EN ISO 4796-1
100 ml ως 2000 ml
με πλαστικό βιδωτό καπάκι και στεφάνι ροής

Πιπέττες

Πιπέττες

Πιπέττες μετρήσεως, DIN 12697
Ακρίβεια class AS + AS-H
μπλε διαβάθμιση

Πιπέττες πληρώσεως, DIN 12691
Ακρίβεια class AS + AS-H
μπλε διαβάθμιση

Ογκομετρικοί Κύλινδροι

Ογκομετρικοί Κύλινδροι

Υψηλής φόρμας με εξάγωνη υάλινη βάση
DIN 12680/1 and DIN 12680/2
Ακρίβεια classes B and A

Ογκομετρικές Φιάλες

Ογκομετρικές Φιάλες

Σχήμα αχλαδιού με επίπεδη βάση και πλαστικό πώμα DIN EN ISO 1042
Ακρίβεια classes A + A-H 5 ml ως 2000 ml