Μηχανήματα Παγωτού

Παστεριωτήρας

dexamenes psikseos

Χωρητικότητα από 300-2400L
Χρησιμοποιείται για την παστερίωση μειγμάτων παγωτού. Μέσω εναλλαγής θερμότητας με ζεστό νερό και υψηλής ταχύτητας ανάδευσης το παγωτό φθάνει σε θερμοκρασία περίπου 85oC. Το νερό ρέει στα πλακοειδή στοιχεία Trapcold που είναι μέρος του μηχανήματος σαν χιτώνια και στις πλευρές και στον πυθμένα της δεξαμενής.

Δεξαμενή Παγωμένου Νερού

kok

Χωρητικότητα από 10000-56000W
Χρησιμοποιείται για την παραγωγή παγωμένου νερού στον 1oC. Η κύρια εφαρμογή του είναι στη διαδικασία μείξης και ωρίμανσης του παγωτού. Το νερό ψύχεται μέσω ψύκτη που χρησιμοποιεί πλακοειδή στοιχεία Trapcold σε δεξαμενή με μόνωση. Μία αντλία επανακυκλοφορεί το νερό από τη δεξαμενή (όπου υπάρχει επίσης απόθεμα νερού) στις δεξαμενές του χρήστη.

Δεξαμενή Ωρίμανσης

mixanimata pagotou

Χωρητικότητα από 300-2400L
Χρησιμοποιείται για την ψύξη του παγωτού και τη διατήρηση του στους 4oC περίπου ενώ μια αργή ανάδευση επιτρέπει την πλήρη ωρίμανση του παγωτού. Η ψύξη επιτυγχάνεται με τη δεξαμενή παγωμένου νερού. Το νερό ρέει στα πλακοειδή στοιχεία Trapcold που είναι μέρος της δεξαμενής σαν χιτώνια στις πλευρές.