Τεστ Αντιβιοτικών

test antiviotikon

α) Γρήγορο 5 λεπτών χωρίς επώαση
Σετ 96 δειγμάτων
Προαιρετικός εξοπλισμός
Μικροπιπέτα 200μL
Ακροφύσια 100μL (1000 τεμ)

β) Αργό 3 ωρών με επώαση
Σετ 100 δειγμάτων
Προαιρετικός εξοπλισμός
Επωαστήρας 10 θέσεων