Η εταιρεία μας εξέδωσε ένα εγχειρίδιο που αποτελεί εργαλείο για τις
σωστές πρακτικές μέτρησης του pH καθώς και για την ορθή χρήση των pH-μετρων.
Σκοπός του είναι η ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τον εξοπλισμό και
η εξοικείωσή τους με την κατάλληλη συντήρησή του. Η εταιρεία XS
κατασκευάζει υψηλής ακρίβειας μετρητές pH και ηλεκτρόδια
με δύο μονάδες παραγωγής σε Ιταλία και Ελβετία. Η εταιρεία Φίκας διαθέτει τις συσκευές
μέτρησης pH, τα αναλώσιμά τους και προσφέρει πλήρη τεχνική υποστήριξη.