Την Πέμπτη 1 Ιουνίου υποδεχθήκαμε στα γραφεία μας δύο εκπροσώπους της Γερμανικής εταιρείας Kern με σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού μας και την ανάπτυξη πωλήσεων. Η εταιρεία Kern ειδικεύεται σε ζυγούς κυρίως αλλά πρόσφατα και σε διαθλασίμετρα, μικροσκόπια κ.α. Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση, σαν την δική μας, που ξεκίνησε την δραστηριότητα της το 1844 όταν ο Gottlieb Κern ίδρυσε ένα εργαστήριο ζυγών ακριβείας. Το όνομα της ιστορικής οικογενειακής εταιρείας Kern ταυτίζεται με συνεχή και συνεπή ανάπτυξη. Τα πολλά χρόνια εμπειρίας και μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων καθιστούν την Kern εξαιρετικά ικανή να ικανοποιήσει τις ειδικές ανάγκες των διάφορων πελατών. Ο κατάλογος προϊόντων περιλαμβάνει το πλήρες φάσμα τεχνικών ζύγισης, κυρίως βιομηχανικών ζυγών, εργαστηριακών ζυγών, βάρη δοκιμών και βαθμονομήσεις DKD σε λογικές τιμές.