Η εταιρεία μας στηρίζει το ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο της Ίμβρου με τη χορήγηση οργάνων φυσικής και χημείας, βιβλίων και άλλων οπτικοακουστικών μέσων. Η δωρεά μας αποτελεί ελάχιστη κοινωνική συνεισφορά με απώτερο στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των μαθητών και μαθητριών του Ελληνικού σχολείου.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας-Θράκης.