Στραγγιστήρι Γάλακτος Πλαστικό

Στραγγιστήρι Γάλακτος Πλαστικό