Καλλιέργειες Φέτας, Λευκού Τυριού, Τελεμέ κτλ

Καλλιέργειες Φέτας, Λευκού Τυριού, Τελεμέ κτλ

tyri feta
mikromilk logo
TBM B Συνδυασμοί μεσόφιλων και θερμόφιλων μικροοργανισμών
1,2,3,4
TBM N Συνδυασμοί μεσόφιλων και θερμόφιλων μικροοργανισμών
TBM E
3A Συνδυασμοί μεσόφιλων μικροοργανισμών
3B