Βραστήρας – Πολυμηχάνημα

Βραστήρας - Πολυμηχάνημα (ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ τυροκομική μονάδα)

Πρωτότυπη κατασκευή για όλες τις διαδικασίες παρασκευής, εύκολα και σε ελάχιστο χώρο.
Λειτουργίες:
• Βρασμός γάλακτος με παράλληλη ανάδευση
• Πήξη και διαίρεση τυροπήγματος
• Δυνατότητα αναθέρμανσης (για σκληρά και ημίσκληρα τυριά)
με αυτόματη ανάδευση
• Παραγωγή μυζήθρας
• Δυνατότητα θέρμανσης για παραγωγή γιαούρτης

Ιδανικό για οικοτεχνίες και κατάλληλο και για δοκιμαστικές
παραγωγές σε βιομηχανίες γάλακτος (pilot plant)