Δεξαμενές Αίματος

Δεξαμενές Αίματος

Κατάλληλες για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας του αίματος των ζώων.