Δεξαμενές Αρτοποιίας

Δεξαμενές Αρτοποιίας

Για την ψύξη και διαδοχική διατήρηση της θερμοκρασίας σε προϊόντα θερμοκρασίας.