Κορυφολόγος Γάλακτος Τύπος 130ΕRR

koryfologos

Κορυφολόγος Γάλακτος Τύπος 130ΕRR

Απόδοση 130 λίτρα/ώρα
Δοχείο και έξοδοι ανοξείδωτα