Κορυφολόγος Γάλακτος Τύπος 130EPR

koryfologos

Κορυφολόγος Γάλακτος Τύπος 130EPR

Απόδοση 130 λίτρα/ώρα
Ανοξείδωτο δοχείο και έξοδοι από άθραυστο υλικό
Κατάλληλο για τρόφιμα
Με λυχνία έναρξης λειτουργίας