Δεξαμενή Ωρίμανσης

Δεξαμενή Ωρίμανσης

mixanimata pagotou

Χωρητικότητα από 300-2400L
Χρησιμοποιείται για την ψύξη του παγωτού και τη διατήρηση του στους 4oC περίπου ενώ μια αργή ανάδευση επιτρέπει την πλήρη ωρίμανση του παγωτού. Η ψύξη επιτυγχάνεται με τη δεξαμενή παγωμένου νερού. Το νερό ρέει στα πλακοειδή στοιχεία Trapcold που είναι μέρος της δεξαμενής σαν χιτώνια στις πλευρές.