Δεξαμενή Παγωμένου Νερού

Δεξαμενή Παγωμένου Νερού

kok

Χωρητικότητα από 10000-56000W
Χρησιμοποιείται για την παραγωγή παγωμένου νερού στον 1oC. Η κύρια εφαρμογή του είναι στη διαδικασία μείξης και ωρίμανσης του παγωτού. Το νερό ψύχεται μέσω ψύκτη που χρησιμοποιεί πλακοειδή στοιχεία Trapcold σε δεξαμενή με μόνωση. Μία αντλία επανακυκλοφορεί το νερό από τη δεξαμενή (όπου υπάρχει επίσης απόθεμα νερού) στις δεξαμενές του χρήστη.