Αναλογικά Διαθλασίμετρα

diathlasimetra
diathlasimetra

Τύπος ORA 1SA και 2SA Εφαρμογή: Άλας
Ειδικός τύπος διαθλασίμετρου για τον έλεγχο μέτρησης και συμπύκνωσης του περιεχομένου NaCl στο νερό. Συνηθισμένη χρήση στις άλμες (σαλαμούρες) στα λευκά τυριά.

Τύπος ORA 3HA Εφαρμογή: Μέλι
Ειδικός τύπος διαθλασίμετρου για την μελισσουργία και την παραγωγή μελιού. Μέτρηση αξίας BRIX, ποσοστό νερού στο μέλι και βαθμοί Baume για τον προσδιορισμό της σχετικής πυκνότητας των υγρών. Με αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας.

Άλλες εφαρμογές
– Ζάχαρη σε φρούτα, λαχανικά, χυμούς και ποτά.
– Κρασιά, Ούρα, Κοσμήματα, Αυτοκίνητα (υγρά μπαταριών, αντιψυκτικά)