Πρότυπα Βάρη

protypa barh

Πρότυπα βάρη από ανοξείδωτο χάλυβα, ορείχαλκο ή χυτοσίδηρο που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση και τον έλεγχο βαθμονόμησης των ηλεκτρονικών ζυγών.