Ζυγοί Αναλυτικοί

Ζυγοί Αναλυτικοί

Για να ικανοποιούνται αυστηρότερες απαιτήσεις για ακρίβεια, ταχύτητα και αναπαραγωγιμότητα των τιμών βάρους, οι μονολιθικές κυψέλες ζύγισης αποτελούν όλο και περισσότερο το πρότυπο.