Κρυοσκόπια Cryostar του εργοστασίου Funke Gerber για τον προσδιορισμό νοθείας γάλακτος με νερό

CryoStar I (Συσκευή Ενός Δείγματος)

cryostar

CryoStar I (συσκευή ενός δείγματος)
Αυτόματο κρυοσκόπιο
Μέθοδος αναφοράς σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IDF / DIN 5764.
Αυτή η συσκευή διαφέρει μόνο από το “CryoStar αυτόματο”.
Το σύστημα τροφοδοσίας δειγμάτων.

Βάρος: 8,7 kg (καθαρό)
Διαστάσεις: 34 x 33 x 29 cm (w x d x h)
Με κεφαλή μέτρησης: 240 mm (h)