Καλλιέργειες Βιοπροστασίας ενάντια στις Ζύμες και Μούχλες

gala
mikromilk logo

Η βασική λειτουργία των καλλιεργειών βιοπροστασίας είναι ο έλεγχος της ανάπτυξης των ζυμών και των μυκήτων. Η προστατευτική καλλιέργεια αποτελείται από φυσικά στελέχη μικροοργανισμών τα οποία δεν έχουν υποστεί οποιασδήποτε μορφής γενετική τροποποίηση όπως ορίζεται από Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/18/EC. Η επιλογή τους γίνεται από ένα μεγάλο πλήθος μικροβιακών στελεχών με κριτήριο την τεχνολογική τους ποιότητα.

Ευεργετικά αποτελέσματα από τη χρήση τους
– Έλεγχος της ανάπτυξης των ζυμών και των μυκήτων
– Απουσία προβλημάτων επισήμανσης (μπορεί να αναφερθεί ως καλλιέργεια)
– Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του προϊόντος
– Εναλλακτική λύση στις χημικές μεθόδους συντήρησης
– Ευκολία στο χειρισμό
– Μειωμένο κόστος
– Δυνατότητα βελτίωσης της συνεκτικότητας